RESTORER engine, Rubbermaid Commercial Products, Simplegreen. PBmanagement & RESTORE shop Slovensko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ANSILVER A granule pre ošetrenie vodných okruhov


ANSILVER A granulát - prípravok vo forme granulátu, ktorý je určený ako aditívum pre zabrzdenie až zastavenie rastu mikroorganizmov – hlavne baktériía plesní v aditivovaných systémoch – v separačných vodných emulziách, chladiacich emulziách, rôznych vodných okruhoch a pod. v max. množstve 2 % hmot. v systéme, obvykle do 1 % hmot. Jeho dlhodobým používaním sa aj mikrobiálne znečistený systém postupne dokáže vyčistiť.

Pre udržanie čistých rozvodov priemyselnej chladiacej vody, rôznych vodných separačných emulzií používaných u vstrekolisov, v bazénoch, rozvodov teplej vody v hotelových komplexoch, nemocniciach ..., kde čistí potrubie od rôznych bakteriálnych slizových nánosov a rias, čistenie studní.

Návod na použitie: ANSILVER - A vo forme granulátu sa používa v dodanej forme. Podľa technických riešení systému sa do neho buď vsype alebo v prípade ošetrenia zložitejších systémov sa môže aplikovať aj pomocou prietočných patrón s jeho náplňou. Pred použitím je vhodné systém vyčistiť od namnožených mikroorganizmov, pretože pri jeho nasadení môže dôjsť k ich masívnemu úhynu a tým k upchatiu systému.


Príklady uplatnenia prípravkov ANSILVER v praxi:

- Vyriešenie dlhodobých problémov spojených so zahnívaním a silným zapáchaním technologických vôd s obsahom škrobu, ktoré sa používali pri výrobe tepelno a zvukovo izolačných dosiek na báze minerálnych vlákien.

- Zabránenie množeniu sa mikroorganizmov, rias a plesní v krasových jaskyniach, kde ich vplyvom dochádza k nežiaducej pigmentácii krasových útvarov.

- Odstránenie siníc a baktérií z priemyselných vodných chladiacich okruhov.

- Odstránenie slizovitých nánosov baktérií v rozvodoch vodných separačných emulzií používaných u vstrekolisov a ich udržanie v čistom stave.

EKOLOGICKÉ HYGIENICKÉ RIEŠENIA = ČISTOTA + HYGIENA + DOBRÝ POCIT

ANSIL A granulát si môžete u nás objednať a kúpiť formou dobierky v našom RESTORE shope


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky