RESTORER engine, Rubbermaid Commercial Products, Simplegreen. PBmanagement & RESTORE shop Slovensko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Obnovovač výkonu motora RESTORER ENGINE CSL

RESTORE - AUTO - MOTO. OBNOVOVAČ motora ZA JAZDY a AUTO DOPLNKY > Obnovovač motora RESTORER & LUBRICANT engine CSL

Engine RESTORER & Lubricant CSL prísada do motora pre obnovu motora a mazania dokáže udržať motor Vášho auta vo výbornej forme o výrazne dlhší čas oproti motoru, ktorému bola dopriata len štandardná starostlivosť.
RESTORER nielenže dokáže oddialiť čas nutných nákladných a mechanických opráv vzniknutých opotrebením motora, ale dokonca im aj pravidelnou aplikáciou predísť a tak sa im vyvarovať.

RESTORER engine CLS udrží Váš motor trvale vo výbornej forme, bez nutnosti nákladnej mechanickej opravy.


RESTORER je prípravok pre servis motora Vášho automobilu počas jazdy. Bez nadsádzky možno konštatovať, že ide o revolučné riešenie v tejto oblasti a jednoznačne o princíp servisu motorov blízkej budúcnosti, ktorý udrží Váš motor trvale vo výbornej forme, bez nutnosti nákladnej mechanickej opravy. Predstavuje tuning a obnovu motora za jazdy.
Každé balenie RESTORERu obsahuje mnoho miliard mikročastíc CSL, patentované zlúčeniny troch kovov (meď, striebro, olovo), v presne stanovenom pomere o velkosti menšej ako 1 mikrometer rozptýlených v malom množstve neutrálneho motorového oleja.

RESTORER nie je aditívum.
O
lejová náplň v motore plní len funkciu nosného média, ktoré mikročastice CSL dopraví na správne miesta.
RESTORER je unikátny prípravok, ktorý nahradí opotrebované kovové súčasti motora na ich trecích plochách opäť kovom a súčastne vytvorí vysoko klzný povrch , ktorý výrazne zníži vnútorný stratový výkon motora spôsobený trením.

V každom, aj starostlivo udržiavanom motore s náplňou najkvalitnejšieho oleja vznikajú po čase za chodu vplyvom trenia medzi pohybujúcimi sa súčiastkami drobné mikroskopické poškodenia styčných plôch, ryhy a zväčšujú sa prevádzkové vôle. Znižuje sa tesnosť spalovacích priestorov valcov motora a klesajú kompresné tlaky. Tieto javy obvykle prichádzajú pomaly a postupne, takže ich motorista zaregistruje v podobe zvýšenia spotreby paliva, oleja a zníženia výkonu motora. Zatiaľ sa s týmto stavom (a so všetkými popísanými sprievodnými negatívnymi javmi) nedalo, okrem nákladnej generálnej opravy, nič robiť.
Rôznych značiek prímesí do olejov je mnoho, ale iba v laboratóriách americkej firmy RESTORE Inc. bol vyvinutý prípravok RESTORER, ktorý má vďaka svojmu unikátnemu zloženiu mikročastíc CSL, také účinky, že jeho pravidelné používanie spoľahlivo odstráni popísané nežiadúce javy a skutočne tak vyrieši problém generálnych opráv motorov opotrebovaných bežným používaním.

Mikročastice CSL sú za chodu motora spolu s olejom v mazacom systéme dopravené ku všetkým trecím plochám, kde sa v olejovom filme dostanú do poškodených miest a pod vysokým tlakom a teplotou vyplnia ryhy a mikroskopické nerovnosti trecích povrchov. Tým vymedzia nežiadúce vôle a zároveň vytvoria na trecích plochách vrstvu, ktorá obmedzuje vnútornú treciu stratu motorov. Efekt je jednoznačný. Vymedzením vôlí dôjde k utesneniu spalovacích priestorov valcov motora (nižšia spotreba oleja a paliva), k obnove pôvodných kompresných tlakov (zvýšenie výkonu a zníženie emisií), k obnoveniu všetkých trecích plôch (predľženie životnosti), a zníženie koeficientu trenia (tichší, pravidelný chod a nižší stratový výkon motora).

RESTORER – " servis za jazdy " pre všetky štvortaktné motory, ktoré majú najazdených viac ako 50 000 – 70 000 km.
Čo získate pravidelným používaním RESTORERu ?
O
bnovenie pôvodného výkonu motora, tichší a pravidelný chod motora, zníženie spotreby oleja a paliva, predľženie životnosti motora, zlepšenie studených štartov, zníženie emisií CO a HC.

Správne dávkovanie - Engine RESTORER & Lubricant CSL pri každej druhej výmene motorového oleja:

Návod k použitiu Engine RESTORER & Lubricant CSL

Pred každou výmenou oleja pridajte prípravok na čistenie a preplachnutie motora (kúpite na čerpacej stanici, alebo v obchode s auto-moto), ktorý dokonale vyčistí celý mazací systém motora.
Vymeňte náplň motorového oleja vrátane olejového filtra.
Pred aplikáciou RESTORERu dôkladne pretraste obsah nádobky.
Aplikujte RESTORER negine CSL, podľa množstva uvedeného v tabuľke, priamo do novej náplne minerálneho, polosyntetického alebo syntetického motorového oleja tak, aby hladina oleja po aplikácii RESTORERu zodpovedala predpísanej úrovni podľa výrobcu.
Prvú aplikáciu vykonajte najlepšie pred dlhšou jazdou (cca 100-150 km).
Prázdne nádobky, použitý olej a filter odovzdajte prosím, na príslušnom recyklačnom zbernom mieste – chránite tým svoje životné prostredie.

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE RESTORER -u.
Podľa niekoľkoročných skúseností s RESTORERom doporučujeme pri určení správneho množstva brať na zreteľ rozdiely v opotrebovaní rôznych druhov a značiek motorov. Preto uvedené dávkovanie je iba orientačné, a stav každého motoru treba posúdiť individuálne. V prípade mechanického poškodenia (prasknutý, alebo nadmerne opotrebovaný piestny krúžok) RESTORER nezaručuje optimálnu nápravu.

VIAC i na www.restore.sk

Objem valcov  
motora

Počet najazdených kilometrov

Osobné auta

Množstvo

600-1.600 cm3

70.000 - 100.000

250 ml

100.000 - 150,000

400 ml

150.000 -180,000

500 ml

180.000 - 250.000

650 ml

1.700-2.000 cm3

70.000-100.000

400 ml

100.000-150.000

500 ml

150.000 -180.000

650 ml

180.000 - 250.000

750 ml

2.000-3.000cm3

70.000-100.000

500 ml

100.000-150.000

650 ml

150.000-200.000

750 ml

200.000-300.000

800 ml
900 ml

2-3 valcové motory a motocykle

90.000 a viac

250 ml

Pozn.*

90.000 - 160.000

400 ml

Pozn.*

Nákladné auta

10 - 15 litrov oleja

1000 ml

Pozn.*
Niektoré 4-taktné motocykle (napr Honda) a štvorkolky majú mokrú spojku a motorový olej beží cez ňu. Aby sa zabránilo kontaminácii spojkových lamiel, neodporúčame pridávať obnovovač Engine Restorer CSL  do týchto vozidiel

Pri prvej aplikácii RESTORER začína účinkovať po najazdení 500- 800 km.
Každá aplikácia správneho množstva RESTORERu pôsobí (pri kombinovanom spôsobe používania auta) po dobu minimálne 20 000 – 25 000 km.
Po tejto dobe, ktorá obvykle zodpovedá termínu druhej výmeny motorového oleja po prvej aplikácii, doporučujeme použiť ďaľšiu dávku RESTORERu.

Vyššie dávkovanie ako uvádza tabuľka nie je na závadu – pri skúškach motor spoľahlivo pracoval aj s náplňou 4 litrov RESTORERu miesto oleja.

Zníženie stratového výkonu motoru trením o 23 %
Zvýšenie kompresných tlakov priemerne o 20 – 30 %
Zníženie priemernej spotreby paliva za zrovnateľných prevádzkových podmienok o 5 – 15 %


Ú
činnosť minimálne 30.000 kilometrov, predĺžuje životnosť motora minimálne 2-krát, výrazne zväčšuje výkon a akceleráciu motora, výrazne zväčšuje a vyrovnáva kompresiu v každom jednom valci motora vášho auta, výrazne zmenšuje spotrebu pohonných hmôt, zabraňuje studenému štartu,chráni motor pred poškodením, uľahčuje štartovanie pri extrémne nízkych teplotách, zaručuje miernejší a tichší chod motora, predlžuje životnosť pomocných agregátov v motore (akumulátor, štartér). Vaše stare auto bude ako nové. Bude mať väčší výkon a menšiu spotrebu.

RESTORER engine CLS & Lubricant je UNIVERZÁLNY preto ho môžete použiť v každom druhu staršieho benzínového alebo dieselového motora

RESTOER engine CLS obnovovač motora si môžete u nás objednať a kúpiť formou dobierky v našom RESTORE shope

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky