RESTORER engine, Rubbermaid Commercial Products, Simplegreen. PBmanagement & RESTORE shop Slovensko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

GREEN Home - ZELENA domácnosť a GREEN firma

E-SHOP a PORADENSTVO > TIPY a EKO NÁPADY

Aktuálnou témou dnešnej doby je okrem ochrany životného prostredia aj otázka ECO-TECH využívania obnoviteľných energetických zdrojov, či už sa jedná o čerpanie solárnej a veternej energie.
Veterná energia sa stáva stále dôležitejším zdrojom výroby elektrickej energie. Modernou formou jej získavania sa pomocou lopatiek veternej turbíny rotačná energia premieňa na elektrickú energiu.
Druhým veľmi dôležitým zdrojom energie je Slnko, ktorú dokážeme využiť pomocou slnečných kolektorov a solárnych panelov na výrobu tepelnej, resp. elektrickej energie.

To všetko je dôležité nielen z hľadiska zníženia nákladovosti, ale aj v záujme ochrany nášho životného prostredia.

P
ostupne rozširujeme svoje portfólio ekologických bakteriálno-enzýmatických, čistiacích prípravkov a upratovacích pomôcok o technologické zariadenia využívajúce slnečnú a veternú energiu za účelom dostupnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie širokou verejnosťou.

EKO-BIO-NATUR ... zelená firma, dom, domácnosť a záhrada ...


GREEN house - GREEN line - GREEN style - GREEN life - SIMPLE GREEN country STYLE

Na tejto stránke Vás budeme upozorňovať na ECO TECH produkty z našej ponuky, ktoré nielen že sú šetrné k životnému prostrediu, smerujú k zníženiu energií, ale prospievajú aj  k ochrane vášho zdravia a zdravia vaších blízkych.

STOP alergiám na čistiace prostriedky !!!
Drogéria a klasické čistiace prostriedky pre domácnosť čistia, ale zároveň aj znečisťujú, pretože počas upratovania sa do vzduchu z prípravkov (v závislosti od ich zloženia) uvoľňujú nebezpečné výpary. A tak pri čistení čistiace prostriedky môžu ublížiť nielen Vaším očiam, dýchacím cestám ako i nervovému systému. Množstvo chemikálií sa dostáva cez odpady a kanalizáciu aj do podzemných vôd.
Ponuku sme rozšírili o ekologické čistiace prípravky, ktoré si nájdu svoje miesto nielen v domácnostiach, hoteloch a firmách ... predstavujú ucelenú radu ekologických čistiacích prostriedkov novej generácie pre čistotu vášho hotela, penzióna, domácnosti, pracoviska či kancelárie...

Simple green - BIO čistiací a odmasťovací prostriedok neobyčajne silný, vždy bezpečný a ekonomický.
Oblasť využitia: - poľnohospodárstvo, automobilový priemysel, stavebníctvo, potravinársvo, upratovanie, veľkoplošné čistenie, zdravotníctvo, priemysel, lakovne, odstráňovanie ropných havárií, doprava, domácnosť, dieľňa,
garáž, záhrada.
Simple green - čistiaci a odmas
ťovací prostriedok s neobyčajnou silou, ktorý odmasťuje a čistí aj tú najhoršiu starú špinu, celkom nahradí technický benzín, toluén, arvu, perchlór, vyperie, odstráni zápach ale je súčasne nehorľavý- nevýbušný - nejedovatý - neiontový - neabrazívny ...

ENZÝMATICKO-BAKTERIÁLNE produkty SUBIO z našej ponuky sú vysoko účinné, užitočné baktérie a enzýmy, ktoré sú výbornými pomocníkmi pre domácnosť, pestovateľov, záhradkárov, chatárov a chalupárov, poľnohospodárov, potravinársky priemysel a ČOV. Výrobky obsahujú špeciálne upravené prírodné nepatogénne bakteriálne kmene upravené do takzvaných spór, ktoré navzájom spolupracujú, napr. v žumpách a septikoch, kde tieto baktérie svojou obrovskou množivosťou dokážu zlikvidovať tuhý obsah fekálií, všetok organický odpad, okamžite obmedzia nepríjemný zápach a pomáhajú odplaviť tuhé  anorganické častice....

100% BIO EKOLOGICKÁ AUTOKOZMETIKA zn. RESTORE
obnovte zašlu krásu a lesk interiéru a karosérie vašho auta

NA SKLO
, INTERIER, EXTERIER predstavuje ucelenú radu prípravkov  v prírode voľne odbúrateľných ...

FOTOVOLTAICKÉ malé domáce prenosné elektrárne a solárne svietidlá - alternatívny zdroj elektrickej energie pre všetkých, ktorí chcú mať elektrinu nezávislú od elektrických sieti, alebo chcú ušetriť ...

ZDRAVIE a VITALITA
- prírodné regeneračné doplnky výživy ENERGY
...


Základné rady a tipy ako znížiť negatívný dopad našej každodennej činnosti na životné prostredie.

ZNÍŽENIE
-
VAŠEJ SPOTREBY
Prvým krokom k zníženiu svojho vplyvu na životné prostredie, je zníženie množstva zdrojov, ktoré
každodenne využívame a spotrebuvávame. Premýšľajte dvakrát, čo si kúpiť alebo použiť. Naozaj potrebujete to čo sa vám páči? Znížením svojej spotreby, budete tiež znižovať množstvo vami vytvoreného odpadu.
-VÁŠHO ODPADU
Tu je tiež mnoho iných spôsobov, ako znížiť odpad. Tieto možnosti sú takmer nekonečné.

Tu je len niekoľko nápadov napr.pre kanceláriu:
Premýšľajte, či je potrebné tlačiť alebo robiť fotokópie dokumentov! Tlačte a kopírujte dokumenty tak málo, ako je to možné. Upravujte ich na obrazovke, nie na papieri.
Posielajte ich pomocou e-mailu, aby sa minimalizovala spotreba papiera.
Odosielať a ukladať dokumenty ako
aj archivovať potrebné dokumenty a obchodnéh návrhy elektronicky miesto na papieri.
Keď musíte vytlačiť alebo skopírovať, urob to obojstranné.
Rozošl
ite dokumenty elektronicky namiesto toho aby ste tlačili kópiu pre každého.
Zmena okrajov na dokumentoch programu Word. Predvolen
é nastavenie okrajov tlače, sú 1,25 palca na všetkých stranách. Stačí zmeniť okraje na 0,75 palca zníži množstvo papiera, ktorý používate takmer o 5 percent.
-SPOTREBY ENERGIE
Existuje mnoho spôsobov, ako optimalizovať spotrebu energie
Vypnite nepoužívané alebo nepotrebné svetla.
Využívajte prirodzené osvetlenie namiesto elektrického osvetlenia kedykoľvek je to možné.
Ak máte stolnú lampu, uistite sa, že používa fluorescenčné žiarovky (miesto klasických žiaroviek).
Oblekajte sa vhodne
Vyberte studenú vodu pre pranie bielizne
Majte okná a dvere zavreté vo vykurovaných a klimatizovaných priestoroch.
Vypnite počítač, keď nie
je v prevádzke.
Vypnite tlačiarn
e, najmä laserové tlačiarne, ak nebudete tlač.
Nepoužívajte predlžovacie šnúry na zapnutie všetkých počítačov a
osvetlenia písacích stolov naraz.
Pri nákupe počítačov a periférií, kúpiť
zariadenia s nízkou spotrebou
Minimalizovať použivanie šetričov obrazovky a namiesto toho povoliť funkcie správy napájania
Nákupovať len energeticky účinné výrobky
Presuňte chladničku. Ponecha
nie priestoru medzi vašou chladničkou a stenou zvyšuje cirkuláciu vzduchu okolo kondenzátora, čo zabezpečí že chladnička pracuje efektívnejšie.
-VAŠEJ spotreby PHM a oleja
snažte sa jazdiť efektívne, plynulo a úsporne
Zaparkovať auto v tieni.
Vyparovanie paliva z vášej palivovej nádrže je rýchlejšie, keď parkujete na slnku. Parkovanie v tieni znižuje teplotu v nádrži až o 7 stupňov, čo výrazne znižuje odparovanie paliva.

Opätovné využitie

Plastové nádoby
používať na skladovanie potravín, bežný papier použiť ako baliaci papier.
Spôsoby, v ktorých sa opakovane využívajú veci sú neobmedzené. Všetko, čo potrebujete, je byť kreatívny.

Ak kreatívita nie je vaša silná stránka, tu niektoré ďalšie nápady:
Opakované použitie obálok umiestnením nov
ého štítka cez starú adresu.
Už použitý kancelárský papier - používať ho pre tlač všetkých poznámok alebo neoficiálných dokumentov.
Opakované použ
ívanie plastových tašiek a vreciek, alebo radšej pri nákupoch používať plátenné tašky.

RECYKLÁCIA
Pri nákupe akéhokoľvek druhu výrobku
sa presvedčte o možnosti jeho recyklácie alebo opätovného použitia.
Napr.
darčekové tašky.
Roztrhaný
baliaci papier z napr. z vianočného darčeka skončí v koši, ale darčekové tašky možno použiť znovu a znovu.
V
ýroba recyklovaného papiera spotrebuje iba polovicu vody a 3/4 energie ako nový papier
Každý tona recyklovaného papiera ušetrí takmer sedemnás
ť stromov.
Ak
sa recyklujú plechovky zo sódy, piva atď., použitie energie a znečistenie ovzdušia  je o 95 percent menej, ako v prípade, že plechovky boli vyrobené zo surovín.

Udržujte svoj svet čistý a zdravší ...


RESTORE & RUBBERMAID & SIMPLE
GREEN

EKOLOGICKÉ HYGIENICKÉ RIEŠENIA = ČISTOTA + HYGIENA + DOBRÝ POCIT


Prípravky si môžete u nás objednať a kúpiť formou dobierky v našom RESTORE shope

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky