RESTORER engine, Rubbermaid Commercial Products, Simplegreen. PBmanagement & RESTORE shop Slovensko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

KLIMAX antibakteriálny prípravok pre ošetrenie a dezinfekciu klimatizacie


Antibakteriálný prípravok ANSILVER® Klimax na preventívne ošetrenie priemyselných, bytových a automobilových klimatizácii

Určený hlavne na preventívne ošetrenie klimatizačných jednotiek v automobiloch, obytných a priemyselných objektoch. Môže sa použiť aj na ošetrenie už používaných a znečistených klimatizačných jednotiek.
KLIMAX je prípravok, ktorého pôsobenie je okamžité a následne preventívne. Dlhodobý preventívny účinok vo vlhkom prostredí je daný pôsobením aktívnych zlúčenín striebra z antimikrobiálnej prísady ANSILVER, ktorá účinne zabraňuje nárastu nových kolónií mikroorganizmov. Doba účinku je min. 6 mesiacov.

KLIMAX kvapalný antibakteriálny prípravok určený hlavne na preventívne ošetrenie klimatizačných jednotiek v automobiloch, obytných a priemyselných objektoch. Môže sa použiť aj na ošetrenie už používaných a znečistených klimatizačných jednotiek.

KLIMAX je prípravok, ktorého pôsobenie je okamžité a následne preventívne.
Dlhodobý preventívny účinok vo vlhkom prostredí je daný pôsobením aktívnych zlúčenín striebra z antimikrobiálnej prísady ANSILVER, ktorá účinne zabraňuje nárastu nových kolónií mikroorganizmov. Doba účinku je min. 6 mesiacov.

Návod na použitie: KLIMAX sa používa v neriedenom stave.
Pred použitím je potrebné obsah nádoby pretrepať. Aplikuje sa nastriekaním do nasávacieho otvoru pracujúcej vzduchotechnickej jednotky.
V prípade ošetrenia zložitejších vzduchotechnických rozvodov je potrebné viacnásobne postriekať ich vnútorné povrchy v čo najväčšej miere cez navŕtané pomocné otvory.
V prípade klimatizačných jednotiek doporučujeme najskôr ich vyčistenie od zachyteného prachu a následne ich vnútorný povrch a teleso výmenníka postriekať prípravkom KLIMAX.

Dávkovanie:
Pri aplikácii do nových alebo vyčistených zariadení alebo rozvodov postačuje množstvo cca 80 - 100 ml/m2 ošetreného povrchu.
Pri aplikácii na povrch znečistených rozvodov je vhodné tento postriekať viackrát v sumárnej dávke cca 200 ml/m2.

Bezpečnosť pri práci:
Pri práci s prípravkom potrebné dodržať bežné bezpečnostné predpisy: počas práce nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci umyť mydlom ruky a tvár. V prípade jeho požitia vypiť cca 1 liter teplej vody a vyvolať zvracanie a prípadne zabezpečiť odborné lekárske ošetrenie. Informácie v núdzových prípadoch poskytne Toxikologické a informačné centrum: 02/ 5477 4166.

Zloženie: chlorid strieborný < 4,6 g/l, neiónové povrchovo aktívne látky < 2 g/l, pomocné a vonné látky < 35,4 g/l, voda
Označenie symbolom: nemá dráždivé účinky
Skladovanie: v originálnych obaloch, v chlade, suchu, najlepšie v tme
Likvidácia obalov: obaly je možné recyklovať
Spotrebujte do: 24 mesiacov od dátumu výroby

EKOLOGICKÉ HYGIENICKÉ RIEŠENIA = ČISTOTA + HYGIENA + DOBRÝ POCIT

KLIMAX si môžete u nás objednať a kúpiť formou dobierky v našom RESTORE shope

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky